Vigtig nyhed: 15.09.2021

Den eksterne liste bliver åbnet fra og med d. 16.09.

Dette skyldes, at der er meget få/ingen der ansøger om de udbudte lejligheder pt fra listerne.

Proces for opskrivning

 1. Listen er åben i 13 dage fra d. 16.09 og frem til og med d. 29.09. Ansøgningsblanketten skal være modtaget d. 29.09 for at være gyldig. Der skal ansøges via den normale blanket og markeres ”ekstern venteliste”
 2. Det skal koste 350 kr. pr. år at stå på den eksterne liste. Personer bliver opkrævet efter opskrivningen af den pågældende person.
 3. Alle andelsbeviser har hver 1 person de kan indstille til opskrivning i denne tidsbegrænsede periode
  1. Til opskrivningsblanketten skal der fremgå:
   1. Navn, adresse, tlf, email
   2. Kontaktperson som er andelshaver fra foreningen så denne person er tilknyttet den opskrevne person
  2. Hvis andelshaveren der har opskrevet en person på den eksterne liste fraflytter, så bliver den tilhørende opskrevne person slettet fra den eksterne liste

Proces for hvordan bestyrelsen tildeler anciennitet til de nye personer til ventelisten

Processen for hvordan de enkelte opskrevne personer der vil skrives på den eksterne liste er følgende:

 • Efter d. 29.09 sorterer Johannes (bestyrelsesmedlem) alle personerne og sørger for at der ikke er nogle andelshavere der opskriver 2 personer
 • I bestyrelsen mødes vi mellem d. 04.10 – 10.10 og sørger for at den interne revisor er til stede, så vi sammen kan printe alle navne og så kan den interne revisor ”tilfældigt” vælge hvem der kommer som henholdsvis nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4. På denne måde sikrer vi at fordelingen af anciennitet sker på en fair og tilfældig måde.
 • Vi lægger en opdateret liste op på hjemmesiden

 

Er der yderligere spørgsmål, kontakt venligst jonathan@jagtgaarden.net eller johannes@jagtgaarden.net