Vi oplever at rigtig mange andelshavere er i tvivl om hvordan regler for fremleje – fx via AirBnB – er i vores forening.

Reglerne for fremleje står i vores vedtægter og lyder: § 14. Stk. 1. En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af sin bolig til andre end medlemmerne af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil i henhold til stk. 2 og stk. 3. Stk. 2.

En andelshaver er, når han har beboet andelslejligheden i normalt mindst et halvt år, berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse, afprøvelse af samlivsforhold eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år.

Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin lejlighed fremlejet, skal andelshaveren bebo lejligheden minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes.

Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Stk. 3. Handles der af en andelshaver i strid med bestemmelserne i denne paragraf, kan bestyrelsen ekskludere andelshaveren til fraflytning med 3 måneders varsel. Stk. 4. I tilfælde af en sådan opsigelse forholdes med andelsindskuddet for den pågældende lejlighed på samme måde som ved overdragelser i henhold til paragraf 9. Stk. 5. For en fremlejet bolig hæfter andelshaveren fremdeles over for foreningen.

Det betyder altså, at man som andelshaver kun må fremleje sin lejlighed:

 

Ansøgning om tilladelse til fremleje

  • Med bestyrelsens tilladelse, der kun kan gives, når der foreligger en navngiven lejer og en fremlejekontrakt. Ansøgningsskema til fremleje kan hentes under dokumenter og ansøgningsskema til fremleje
  • Når man ikke har udlejet det seneste år
  • I normalt max 2 år ad gangen

Fremleje via AirBnB el. lign. services, der lægger op til at man lejer sin lejlighed ud i flere korte perioder henover året, er således ikke praktisk muligt indenfor vedtægterne. Bestyrelsen kan ikke dispensere for vedtægterne, så hvis fremleje via AirBnB skal være tilladt i praksis, kræver det en generalforsamlingsbeslutning.