Sammenlægninger:

Inden der søges om sammenlægninger er det vigtigt at bemærke, at Københavns Kommune kun tillader sammenlægninger på MAKS 150 kvm og som udgangspunkt ikke giver dispensation. Se mere om de generelle regler/krav til sammenlægninger på kommunens hjemmeside:

https://www.kk.dk/sammenlaegning-byggeri

 

Skadedyr (møl, skægkræ mm.)

Det er andelshaveren selv, der skal afholde udgiften til bekæmpelse af møl, skægkræ mm. i de enkelte lejligheder. Den gældende varmemesterløsning og Bestyrelsen vil gerne være behjælpelige med at formidle kontakten til vores faste skadedyrsbekæmper Absolut Skadedyrsservice (https://www.absolut-skadedyr.dk/). Hvis der er et generelt problem i opgangen, skal man kontakte bestyrelsen.

 

Mug/svamp

Retningslinje vedrørende mug og svamp, herunder skimmelsvamp i lejligheder i AB Jagtgaarden:
Nedenfor er angivet en række gode råd, hvis man oplever dannelse af mørkefarver (mug og/ eller svamp) på sine vægge og lofter. De ‘gode råd’ er udarbejdet med henblik på at mindske risikoen for skimmelsvamp i vores forening.

  1. Sørg for at få luftet ud i lejligheden dagligt.
  2. Opsæt ventilator på badeværelset, da der ikke er mulighed for at åbne et vindue. Dette er på andelshavers regning da det er Indvendig vedligehold
  3. Undgå så vidt muligt at sætte store ting fast på ydrevægge, da det mindsker muligheden for at væggen kan ånde.
  4. Ved ombygning skal der opsættes ekstra varmekilde, hvis rum opdeles (mindst én varmekilde pr. rum).

Indvendig vedligeholdelse påhviler den enkelte andelshaver – jf. vedtægternes § 34, stk. 2. Det er derfor andelshavers ansvar, at nedvaske mv. hvis der opstår mørkefarver på vægge, lofter, mv. og male når væggen er tør igen. Hvis problemet kommer igen, skal varmemesterløsning og/ eller bestyrelsen kontaktes, da årsagen kan være af mere generel karakter og dermed omfatte flere lejligheder (fx vandskade, udvendig kuldebro i ydervæg o.lign.). I langt de fleste tilfælde er der dog tale om manglende udluftning og manglende varmekilde som årsag til problemet. Det er meget vigtigt, at der omgående nedvaskes med rodalon, da skimmelsvamp kan påvirke indeklimaet.

Er du, som andelshaver, i tvivl om hvad du skal gøre – kontakt da varmemesterløsningen. Bestyrelsen og/ eller varmemesterløsningen vil ca. 4 uger efter anmeldelse følge op om nedvaskning med rodalon har hjulpet.

 

Rotter

Hvis en andelshaver ser en rotte bedes man følge Københavns Kommunes retningslinjer – og herefter informere bestyrelsen og varmemesterløsningen.

Mere info her: http://www.kk.dk/rotter