Det er tilladt at have gnavere og fugle, som holdes i bur.
Det er tilladt at holde katte, hvis disse er neutraliserede (kastreret/steriliserede). Katte må ikke lukkes ud på fællesarealerne, men skal holdes inde i lejligheden.
Husdyr må ikke være til gene for de øvrige beboere.
Hunde må holdes, så længe man har en godkendt hundekontrakt. Det er kun tilladt at holde hunde af racer klassificeret af Dansk Kennel Klub (DKK) som lille eller mellemstore racer og som ikke er nævnt i bilag 1., på underskriftstidspunktet.
Førerhunde må holdes, hvis dette er aftalt med bestyrelsen.
Hvis man i særlige tilfælde har brug for at passe en hund i en ganske kort periode, kan man rette henvendelse til bestyrelsen, som vil tage stilling fra sag til sag.