Internet/telefoni: Der henvises til den aftale Foreningen har med en internet leverandør.

I perioden frem til 01.12.2023 er det Dansk Kabel TV

I perioden efter 01.12.2023 er det Andels.net som vedtaget på ordinær generalforsamling 2023.

Hvis ikke den af foreningen valgte samarbejdspartner ønskes som internetudbyder af den enkelte andelshaver, er det muligt at købe internet andetsteds, her er foreningen dog ikke indblandet og pris og information herom, skal afhentes fra den respektive udbyder.