ALMINDELIG SKRALD (dagrenovation)

Vi henviser til at skrald sorteres jf. Københavns Kommunes forskrifter, til gavn for miljøet og derved os selv. Dvs. at husholdningsaffald skal sorteres og afleveres i en af de opstillede containere i gårdene.

Yderligere beder vi om at der ikke bliver smidt affald i en allerede fyldt container. Låget på containeren SKAL kunne lukkes uden vold, efter dit skrald er fyldt i. Hvis dette ikke er muligt, så tag næste container, såfremt der ikke er flere containere der kan indeholde dit affald, kontakt da varmemesteren.

BIOAFFALD – der er opsat en særlig container til dette og det er vigtigt, at der kun kommes nedbrydelige poser i disse containere….

Københavns Kommune har en vision om at være en affaldsfri by i 2050. Et skridt på vejen er målet om at reducere mængden af affald, der køres til forbrænding med 20 %. Her er bioaffald et vigtigt elevmen. Bioaffald udgør ca. 30% af affaldsmængden og indeholder vigtige næringsstopper som f.eks. fosfor, der er vad at blive en knap ressource på markerne.

Fra efteråret 2017 skal alle borgere og skole i København til at sortere bioaffald. Derfor vil der være fokus på området, og skoler og hjem kan støtte hinanden i at implementere ordningen – og skabe nye vaner.

Bioaffald er organisk affald, dvs:

 • Madaffald både tilberedt og utilberedt,
 • Frugt og grøntsager
 • Kød, knogler og ben (også fra fjerkræ, fisk og skaldyr)
 • Æg og æggeskaller
 • Afskårne blomster
 • Brugt køkkenrulle, kaffe og kaffefiltre, teposer og teblade
 • Kompostbare bioposer

Storskrald:

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som normalt affald.

 • Affaldet må ikke stables i bunker højere end 1,2 meter.
 • Brædder og lignende må ikke være længere end 1½ meter.

Affald fra ombygning/forandringer:
Du skal i god tid skriftligt informere bestyrelsen om større og mindre ombygninger i lejligheden samt sørge for byggetilladelse fra kommunen. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted før kl. 7.30og efter kl. 20.00.
Husk at sikre at håndværkere rydder op efter sig i elevator, opgang og i gården.

Byggeaffald af træ, glas, plast og metal fra gør det selv- arbejde er storskrald, hvis det ikke overstiger 120 cm.

Ved enhver renovering, har du pligt til selv at bortskaffe byggeaffald, som IKKE kan sættes til storskrald forsvarligt og du skal selv bringe det til en af Københavns Kommunes genbrugspladser. Det kan ved større ombygninger være en god ide, at leje en container til det affald, som ikke kan henstilles til storskrald.

Det er IKKE tilladt at fylde følgende byggeaffald i storskraldsrummet eller i de almindelige containere:

 • Brokker af mursten, tagsten, beton og lignende
 • Sanitetsudstyr (WC, Toilet, håndvask m.m.)
 • Tagplader
 • Gips
 • Jord/sten/grus

Ovenstående genstande skal beboeren SELV skaffe sig af med på genbrugsstationer eller lignende. (Der ligger en på Borgervænget 29, København Ø, +45 35 68 93 00)

Mere om storskrald kan læses her

Genbrugstationer i Københavns Kommune

Download PDF om storskrald kan ses her