Efter den ordinære generalforsamling i 2021 er det nu blevet muligt at holde hund i Andelsboligforeningen. Går man som andelshaver med tanker om at anskaffe sig en hund, har man nu mulighed for at tage en uformel snak med foreningens hundeudvalg – herunder en snak om, hvad der er godt at overveje inden anskaffelsen. Desuden opfordrer vi til, at alle læser følgende materiale:

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/kampagner/Klartilhund/Sider/default.aspx

https://koebhund.dk/

https://www.dkk.dk/k%C3%B8b-af-hund/k%C3%B8b-hund/hvilken-race

https://koebhund.dk/guides/koeb-hund-med-omtanke

https://www.dkk.dk/k%C3%B8b-af-hund/den-f%C3%B8rste-tid-med-hvalpen/10-tips-til-en-god-start-med-hvalpen

https://www.dkk.dk/k%C3%B8b-af-hund/den-f%C3%B8rste-tid-med-hvalpen

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/329

 

Bemærk: Det er kun tilladt at holde hunde af racer klassificeret af Dansk Kennel Klub (DKK) som lille eller mellemstore racer og som ikke er nævnt i bilag 1.

 

Når I er klar til at ansøge om at få hund, skal I komme til hundeudvalgets kontoraften og udfylde hundekontrakten sammen med os. Vi ser gerne at I skriver en mail inden, med tanker om at have hund og hvilken hunderace I vil anskaffe, så vi kan forberede os inden. Mailen skal sendes til mailadressen angivet under kontaktinformationer.

Hundeudvalget videregiver hundekontrakten til bestyrelsen, som underskriver og arkiverer denne ved næstkommende bestyrelsesmøde. Når kontrakten er underskrevet og arkiveret, vil du få en bekræftelse fra bestyrelsen og kan nu anskaffe dig hunden.

Anskaffelse af hunden og videregivelsen af hunderegistreringsnummeret skal ske indenfor 3 måneder efter godkendelse af hundekontrakten. Går der mere end 3 måneder skal der ansøges på ny.

Bemærk venligst, at det kun er muligt at holde hund med en gyldig hundekontrakt. Dette skal sikre, at gældende vedtægter overholdes.

 

Kontakt: Mail: jagtgaardenshunde@gmail.com

Kontortid: Fra 18.30 – 19.30, 2. torsdag i måneden (Undtagen juli) i Bestyrelseslokalet

 

Download hundekontrakt

Bilag 1