Der er pt. lukket for ansøgning om hund, da udvalget er ved at udarbejde en ny hundekontrakt. Der vil derfor ikke blive godkendt kontrakter før den nye kontrakt er udarbejdet. Beklager ulejligheden.

Efter den ordinære generalforsamling i 2021 er det nu blevet muligt at holde hund i Andelsboligforeningen. Går man som andelshaver med tanker om at anskaffe sig en hund, har man nu mulighed for at tage en uformel snak med foreningens hundeudvalg – herunder en snak om, hvad der er godt at overveje inden anskaffelsen. Desuden opfordrer vi til, at alle læser følgende materiale:

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/kampagner/Klartilhund/Sider/default.aspx

https://koebhund.dk/

https://www.dkk.dk/k%C3%B8b-af-hund/k%C3%B8b-hund/hvilken-race

https://koebhund.dk/guides/koeb-hund-med-omtanke

https://www.dkk.dk/k%C3%B8b-af-hund/den-f%C3%B8rste-tid-med-hvalpen/10-tips-til-en-god-start-med-hvalpen

https://www.dkk.dk/k%C3%B8b-af-hund/den-f%C3%B8rste-tid-med-hvalpen

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/329

 

Har man allerede gjort sig indledende tanker om hund, ser Hundeudvalget gerne, at en tilkendegivelse om hund sendes til mailadressen angivet under kontaktinformationer.
Når udvalget har modtaget denne tilkendegivelse, vil de gennemlæse denne. Efter at Hundeudvalget har gennemlæst tilkendegivelsen og haft dialog, vil andelshaver skulle fremsende en underskrevet og korrekt udfyldt hundekontrakt til Hundeudvalget.

 

Bemærk: Det er kun tilladt at holde hunde af racer klassificeret af Dansk Kennel Klub (DKK) som lille eller mellemstore racer, på underskriftstidspunktet.

 

Hundeudvalgets repræsentant underskriver og videregiver hundekontrakten til bestyrelsen, som underskriver og arkiverer den.
Når den er underskrevet og arkiveret, vil du få en bekræftelse og kan nu anskaffe dig ansøgte hunderace.
Når hunden er anskaffet, fremsendes et identifikationsnummer til Hundeudvalget – dette skal ske senest 14 dage efter anskaffelsesdatoen.

 

Bemærk venligst, at det kun er muligt at holde hund med gyldig hundekontrakt mellem andelshaver, Bestyrelsen og Hundeudvalget. Dette skal sikre, at gældende vedtægter overholdes.

Kontakt: Mail: jagtgaardenshunde@gmail.com

Kontortid: Fra 18.00 – 19.00, 2. torsdag i måneden i Bestyrelseslokalet

 

Download hundekontrakt