OBS! Grundet ændring i vedtægterne, skal vurdering, samt el- og vvs tjek ske inden opsigelse af andelen.

Når du skal sælge din lejlighed er der nogle retningslinjer, som skal følges, så salget forløber nemmest muligt.

Bestyrelsen kontaktes skriftligt af andelshaveren, så andelen kan lægges på hjemmesiden og opslås i opgangene. Iflg. vedtægternes §6 skal en skriftlig opsigelse sendes til bestyrelse seneste 2 måneder før fraflytning.

Du kan sende en skriftlig opsigelse med e-mail, post eller aflevere den i bestyrelses postkasse, Jagtvej 179 kld. Sælger vil modtage en mail med bekræftelse fra bestyrelsen om at opsigelsen er modtaget. Hvis denne bekræftelse udebliver, kontaktes bestyrelsen straks på mail: mail@jagtgaarden.net.

Der skal på opsigelsen angives en dato for overtagelse og en e-mail til sælger. Husk at det kun er andelshavere, som kan kommunikere et salg med bestyrelsen. Hvis der er to andelshavere på andelsbeviset, skal de begge anmode om, at der skal foregå et salg.

Andelshaveren tager selv kontakt til foreningens vurderingsmand (Brian Fruergaard), som skal besigtige andelen for evt. forbedringer eller mangler. For at kunne vurdere mest præcist, skal der foreligge kvitteringer for de forbedringer, som skal tilgodeses i vurderingen. Herefter kan der gå op til 14 dage, inden det endelige resultat af vurderingen fremsendes til sælger. Hvis vurderingen ikke er modtaget senest på den 14. dag kontaktes Brian Fruergaard pr mail med cc til bestyrelsen.

En vurdering er gældende i et år og det kan være en god ide at få den lavet et godt stykke tid før, lejligheden sættes til salg. Udgiften til vurderingen betales altid af sælger.

Er du utilfreds med Brians vurdering har du mulighed for at bruge en anden vurderingsmand, som skal være godkendt af bestyrelse. Du skal være opmærksom på, at dette kan forsinke dit salg.

Hvis der er forvoldt skader, ikke godkendte ændringer eller ulovlige installationer, vil det fremgå af vurderingen og er noget sælger selv hæfter økonomisk for.

En vurdering gælder i 1 år, derfor kan du med fordel lave en vurdering er godt stykke tid før opsigelsen, således sikres en hurtigere sagsbehandling.

Vurderingen (vvs- og el tjek) fremsendes til administrator, som herefter vil stå for den videre formidling til køber.

Fremvisning af andelen.

Når andelen er slået op på hjemmesiden og i opgange, vil du hurtigt modtage henvendelser vedr. fremvisning. Ansøgere har et vindue på 1 måned fra opsigelsesdatoen. Du vil modtage henvendelser fra både ansøgere fra ventelisten og udenfor ventelisten. Fremvisningen skal altid foregå i god tid og gerne hurtigst muligt. Det kan ske, at vurderingen ikke er klar på fremvisningstidspunktet, men kommer hurtigst muligt derefter. Det kan være en fordel kun at samle ansøgere fra ventelisten til en fælles fremvisning i første omgang. Hvis du skulle være i tvivl om ansøgere er på ventelisten, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Du skal efter fremvisningen sende en mail med navne på interesserede købere til bestyrelsen. Du skal som sælger ikke tage stilling til, hvem af de interesserede købere, som har ret til at købe. Det er en opgave, som bestyrelsen efterfølgende håndterer ift. retningslinjerne for ventelisterne. Hvis der ikke er interesserede henvendelser fra foreningens ventelister indenfor den givne tidsramme på de 1 måned fra opsigelsesdatoen, kan andelen sælges til anden side. Selve salget skal dog altid foregå via foreningens administrator.

VIGTIGT: Bestyrelse forbeholder sig ret til at afvise din fremvisning hvis det er uden for det anbefalet tidsrum eller ligger al for tæt til salgsdato, da købere fra ventelisten kan risikere i at miste sin mulighed at overtage andelen.