Ændring vedr. opskrivning på venteliste. Fremover er det relationen (andelshaveren), som udfylder og underskriver ansøgningsskemaet, på vegne af sit familiemedlem.

Baggrunden er, at bestyrelsen har modtaget ansøgninger, som vi måtte afvise, da de ikke opfyldte kriterierne. På denne måde mener vi, at komme disse misforståelser/fejl i forkøbet.

Ansøgningsskema til opskrivning på venteliste

I foreningen er der 3 slags kategorier på ventelisten:

Den interne liste (1) – her opskrives andelshavere.

Barn af huset listen (2) – her opskrives forældre, børn og børnebørn af huset.

Ekstern liste (3) – her opskrives øvrige interesserede. Det koster 350 kr. pr. år at stå på den eksterne liste. Kræver henvisning fra andelshaver og kun 1 ansøger pr. andelsbevis.

En andelshaver, der grundet helbredsmæssige, sociale eller andre ekstraordinære forhold ønsker at flytte internt i foreningen, kan ved en enstemmig bestyrelsesbeslutning optages øverst på den interne venteliste. Der kan dog kun tilbydes en bolig, der er magen til eller mindre end den andelshaveren hidtil har beboet

Link til opdateret venteliste, kan findes under den adgangsbeskyttede “dokumenter”