Retningslinjer for salg af andele

OBS! I kraft af at der går 2 mdr fra opsigelse af lejlighed til umiddelbar overtagelse af køber, skal vurdering, samt el- og vvs tjek ske inden opsigelse af andelen.

Når du skal sælge din lejlighed er der retningslinjer, som skal følges, så salget forløber nemmest muligt.

Proceduren er som følger:
1. Bestyrelsen kontaktes skriftligt af andelshaveren med en dato for overtagelse. Sælger vil modtage en mail med bekræftelse fra bestyrelsen om at opsigelsen er modtaget. Hvis denne bekræftelse udebliver, kontaktes bestyrelsen straks. Herefter lægges andelen på hjemmesiden og opslås i opgangene og porte. Husk at det kun er andelshavere, som kan kommunikere et salg med bestyrelsen. Hvis der er to andelshavere på andelsbeviset, skal de begge anmode om, at der skal foregå et salg.

2. Andelshaver skal have foretaget vvs- og el-synstjek af lejligheden for egen regning.

– Begge synstjek skal sendes til administrator (Rialto Advokater, Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg) og foreningens vurderingsmand, Brian Fruergaard (se kontaktoplysninger på http://www.fruergaard-larsen.dk/).

3. Andelshaveren tager selv kontakt til foreningens vurderingsmand (Brian Fruergaard), som skal besigtige andelen for evt. forbedringer eller mangler. Når Brian Fruergaard har modtaget vvs- og el-synstjek, laves der en aftale om besigtigelse af lejligheden.For at kunne vurdere præcist, skal der foreligge dokumentation for de forbedringer, som skal tilgodeses i vurderingen. Herefter vil der gå et stykke tid fra Brians besigtigelse inden det endelige resultat af vurderingen fremsendes til sælger. Hvis vurderingen ikke er modtaget senest på den 14. dag kontaktes Brian Fruergaard pr mail med cc til bestyrelsen. Hvis der er forvoldt skader, ikke godkendte ændringer/forbedringer eller ulovlige installationer, vil det fremgå af vurderingen og er noget sælger selv hæfter økonomisk for. Udgiften til vurderingen betales altid af sælger.

En vurdering gælder i 6 måneder, derfor kan du med fordel lave en vurdering et stykke tid før opsigelsen, således sikres en hurtigere sagsbehandling. Grunden til at vurderingen kun er gældende i 6 måneder er, at såfremt lejligheden indeholder forbedringer og løsøre skal disse opgøres til dagsværdi fratrukket afskrivninger på salgstidspunktet.

4. Fruergaard sender selv resultatet af vurderingen til administrator og bestyrelsen. Administrator vil herefter stå for den videre formidling af selve salget til køber.

5. Hvis ikke det lykkes at sælge lejligheden internt indenfor 1 måned, kan andelshaver selv sælge den, evt. via mægler.

Retningslinjer for salg af andel:

Download Retningslinjer for salg

Fremvisning af andelen.

Når andelen er slået op på hjemmesiden og i opgange, kan du modtage henvendelser vedr. fremvisning. Ansøgere har et vindue på 1 måned fra opsigelsesdatoen. Du kan modtage henvendelser fra både ansøgere fra ventelisten og udenfor ventelisten. Fremvisningen skal foregå i god tid og gerne hurtigst muligt. Det kan ske, at vurderingen ikke er klar på fremvisningstidspunktet, men kommer hurtigst muligt derefter. Det kan være en fordel kun at samle ansøgere fra ventelisten til en fælles fremvisning i første omgang. Hvis du skulle være i tvivl om ansøgere er på ventelisten, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Du skal efter fremvisningen sende en mail med navne på interesserede købere til bestyrelsen. Du skal som sælger ikke tage stilling til, hvem af de interesserede købere, som har ret til at købe. Det er en opgave, som bestyrelsen efterfølgende håndterer ift. retningslinjerne for ventelisterne. Hvis der ikke er interesserede henvendelser fra foreningens ventelister indenfor den givne tidsramme på den ene måned fra opsigselsesdatoen, kan andelen sælges til anden side. Selve salget skal dog altid foregå via foreningens administrator.

VIGTIGT: Hvis sælger forhindrer, at eventuelle købere fra ventelisten kan komme til fremvisning indenfor den første måned, og dermed mister muligheden for et køb, kan bestyrelsen forlænge opsigelsesperioden, uden yderligere begrundelse.