Nyhedsbrev – Marts 2024 – AB Jagtgaarden

Beboerlicens til elbil
Fra og med 1. januar 2024 er det et krav for elbiler at have en beboerlicens fra Københavns Kommune i stil med andre ”normale biler”. Tidligere har det været gratis for beboere i København at parkere en elbil.

Vi vil påminde andelshavere om at indsende den gyldige beboerlicens købt hos Københavns Kommune til parkering@jagtgaarden.net, hvis man ønsker at have adgang til at holde parkeret i hesteskoen ”anlægget” og undgå parkeringsbøder. Til vores glæde har Qpark, efter overtagelse af det tidligere parkeringsselskab, skruet op for synligheden og kontroller foretaget af parkeringsvagter.

Det er vigtigt at bemærke, at bestyrelsen har indgået et samarbejde identisk med vores tidligere parkeringsselskab på baggrund af vores retningslinjer, som kan findes på hjemmesiden. For god ordens skyld er retningslinjerne også gentaget her:
“Information om parkering og beboerlicenser findes her: http://www.kk.dk/parkering
Anlægget Ved Klosteret tilhører foreningen og er ikke en del af KK’s parkeringszone – men forbeholdt beboerne – dog med gyldig p-licens. (Registreringsattest er ikke gyldig dokumentation).
P-licensen mailes til parkering@jagtgaarden.net
Det er meget VIGTIGT at beboerlicensen, hver gang denne fornyes også fremsendes til ovenstående e-mail. Det er tidligere set at beboere har fået parkeringsbøder, når de ikke har fremsendt fornyede licenser til Qpark.
Gæster eller lånebiler må derfor parkere på de offentlige veje. I tilfælde af at en bil med gyldig licens er på værksted, og man derfor har en midlertidig lånebil, kan der bestilles en værkstedslicens hos KK (se vejledning i link ovenfor). Værkstedslicensen fremsendes herefter til parkering@jagtgaarden.net. Der er ikke mulighed for at udstede tilladelse til gæsteparkering.
NB. – HOLDER DU I ANLÆGGET UDEN TILLADELSE, RISIKERER DU AT FÅ EN PARKERINGAFGIFT PÅ 750 kr. – (1500 kr. på handicappladserne).


Kontakt til bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen yder et arbejde for foreningens andelshavere, og vil som altid meget gerne svare på de spørgsmål som andelshavere måtte have. Dog er det meget vigtigt at pointere, at bestyrelsesmedlemmer IKKE ønsker at blive kontaktet uopfordret, og ved personlig henvendelse angående foreningsspørgsmål. Det gælder altså at man IKKE kontakter et bestyrelsesmedlem personligt, når denne er ”nede for at handle”, ”er hjemme privat”, ”i gården eller på øvrige fællesarealer” angående emner, der vedrører personsager eller bestyrelsesrelaterede forhold.

Hvis man ønsker at komme i kontakt med bestyrelsen med spørgsmål, som man kræver besvaret, er man altid velkommen til at skrive en mail eller anmode om en tid til et besøg til kontoraften. Man kan også lægge en fysisk besked til bestyrelsen i postkassen på Jagtvej 179 kld. Henvendelser vil blive behandlet på først kommende bestyrelsesmøde (sidste torsdag i måneden).

Ny lånefinansiering – opdateret medio marts 2024
I samarbejde med intern revisor har bestyrelsen udarbejdet følgende udkast, som bestyrelsen er gået videre med i samarbejde med finansieringspartner Nykredit.

Ved generalforsamlingen i 2021 blev bestyrelsen bemyndiget til at optage lån på op til 14 mio. DKK til betaling for de større budgetterede vedligeholdelsesarbejder.

Efter diverse drøftelser med den eksterne revisor BDO, bestyrelsen, intern revisor Dennis og to forskellige finansieringspartnere (Nykredit og Realkredit Danmark), er vi nået frem til at optage et lån på 14 mio. DKK med en løbetid på 10 år med afdrag. Det er på nuværende tidspunkt muligt at opnå en rente på ca 3% til en obligationskurs tæt på 100.

Status er, at Nykredit har fremsendt det endelige lånedokument til gennemgang og godkendelse hos bestyrelsen.

I den forbindelse vil vi udtrykke en stor tak til vores interne revisor Dennis, da han i samarbejde med bestyrelsen har været en meget værdifuld sparringspartner på de forskellige finansieringsmuligheder, vi som forening kan og bør benytte, for at holde vores andelshaveres interesser for øje på lang sigt.

Dine, mine, vores og jeres ting
Bestyrelsen henstiller til, at beboere ikke flytter på andre beboeres ting. Der er flere beboere i foreningen, der har oplevet at sko og andre ting er sat udenfor på gaden eller smidt i opgangen, hvilket er urimeligt og ubehageligt.

Hvis en beboer ikke overholder ordensreglerne om ikke at stille sko eller andet i opgangene, henstiller og opfordrer vi til at bevare et godt naboskab og at indgå i en dialog med den pågældende nabo.
Det kan ske, at en beboer har glemt/ er forhindret i at afhente deres vasketøj inden næste vasketid er startet og der henstilles til, at næste bruger kan tage tøjet ud og lægge det pænt et sted, hvor det som minimum IKKE rammer et beskidt gulv.
Desværre har nogle andelshavere også fået stjålet (lad)cykler, hvorfor vi opfordrer alle til at være opmærksomme og reagere, hvis man oplever mistænkeligt færden og ageren på fællesområderne.

Bestyrelsen ønsker at Jagtgaarden er et sted, hvor trivsel, høflighed og et socialt fællesskab er i fokus. Her gælder det at være opmærksomme og passe på både hinanden og hinandens ting, hvorvidt det er biler, sko, cykler eller tøj på fælles tørresnore eller i fælles vaskemaskiner/tørremaskiner.

Engelsk sprog og dansk sprog
Bemærk venligst at der i foreningen er et par andelshavere, som faktisk taler bedre engelsk end dansk. Husk at hjælpe din nabo, hvis denne skal bruge hjælp til at forstå nogle forhold angående ’hvordan man lige gør i Jagtgaarden’.

Tilkendegivelse om køb af lejligheder i AB Jagtgaarden
Vi ønsker at gøre opmærksom på, at man selv skal være aktiv i forhold til at søge lejlighed og ikke længere får tilbudt specifikke lejligheder, som man tidligere har ønsket at være skrevet op til. Derudover vil vi påminde andelshavere om at gøre deres “bekendte” på diverse ventelister opmærksomme på, at de aktivt kan holde øje med hjemmesiden for ledige lejligheder hver den 1. eller 15. i måneden.

Generalforsamling 2024
Vi har lejet NSGs kantinen som vi plejer, og dato er d. 24.04.2024.

Bestyrelsen og administrator henstiller til at andelshaverne gennemlæser den kommende indkaldelse inkl. bilag til GF 2024 og sætter sig ind i materialet, inden man møder op på generalforsamlingen.
Hvis man har spørgsmål til bestyrelsen generelt, formandens beretning (som vedlægges indkaldelsen) eller andet, anbefales det at sende det/de konkrete spørgsmål på forhånd, så bestyrelsen og administrator kan forberede et svar fyldestgørende og bedst muligt.

Ovennævnte anbefaling udelukker selvfølgelig ikke muligheden for at stille spørgsmål til generalforsamlingen – ligesom der jo også opstår spørgsmål på selve aftenen.