Dørtelefons guide.

I foreningen har vi fået udskiftet dørtelefonerne og i den forbindelse fik beboerne en instruktionsmanual og guide. Men nye beboere er kommet til, flere vil komme og vi andre har smidt den ud. Derfor har valgt at lægge den online. Her er link til Siedels produktoversigt. Og her kan du downloade en betjeningsvejledning. God vind

Kontoraften – Nye retningslinjer

Kontoraften – afholdes sidste torsdag i hver måned kl. 17.00-18.00 men kun efter forudgående aftale.– dog ikke i juli og december eller torsdage, som falder på en helligdag. Aftale SKAL ske via email: mail@jagtgaarden.net eller tlf. nummer: 22787844. Det er ikke muligt at møde op uden en aftale da der således ikke vil være nogen til

Ansøgningsskemaer skal printes!

Bestyrelsen modtager flere og flere ansøgninger om opskrivning på ventelister, tilladelse til forbedringer, ansøgning om fremleje mm. og derfor beder vi om, at alle ansøgninger afleveres til bestyrelsen i FYSISK, udprintet form – enten i postkassen. Bestyrelsen kan desværre ikke være behjælpelige med at printe ansøgninger.    

Skadedyr (møl, skægkræ mm.)

Bekæmpelse af skadedyr (møl, skægkræ mm.) Det er andelshaveren selv, der skal afholde udgiften til bekæmpelse af møl, skægkræ mm. i de enkelte lejligheder. Varmemesterløsningen og bestyrelsen vil gerne være behjælpelige med at formidle kontakten til vores faste skadedyrsbekæmper Absolut Skadedyrsservice (https://www.absolut-skadedyr.dk/). Hvis der er et generelt problem i opgangen, skal man kontakte bestyrelsen.

Oplysning om lejlighedssalg

Det er nu muligt at vedlægge et billed ved salgsopslag af lejligheder. Det kræver at du tager billeder af lejligheden og sender til bestyrelsen i din opsigelse af lejligheden når du tilkendegiver at du ønsker at sælge.   Går du med salgstanker, så kontakt bestyrelsen og opdater dig med vedtægter eller se afsnittet om salg