Vigtig info

Kære andelshavere ifbm. rensningen af faldstammerne i efteråret var der nogle af lejlighederne som ikke kunne blive renset og derfor er vi nødsaget til at tage en runde mere. Vi beder dem af jer, som ikke har fået renset jeres faldstammer, tjekke jeres postkasse.